Intranet login

» Registera

» Glömt lösenord?

Logga in automatisktVecka 52
«  »
Mån
Tis
Alla/Träning:
Löpträning långdistans utomhus, samling vid skidstadion, Bolleberget, kl 11.00. Omkl/dusch/bastu ingår.
Ansv: Curt L

Klicka för mer info
Alla/Träning:
Skidträning, klassiskt. Kl 18:30
Ansv: MG

Ons
Tor
Alla/Träning:
Skidträning, skate. Kl 18:30
Ansv: MG

Alla/Träning:
Höghammarhallen 18.00-19.30.
Fre
Lör
Sön
Alla/Övrigt:
Rehns BK önskar alla medlemmar ett GOTT NYTT ÅR!
Ansv: Ordförande


» Kalender


Tord o Barbro Hanssons minnesfond

Ändamål
Minnesfondens avsikt är att bevara minnet av Tord och Barbro och föra deras ideal och värderingar vidare till den yngre generationen, samt stödja ungdomars personliga utveckling i denna anda.

Fonden skall utdela stipendium till ungdom, under 25 år, i Rehns BK, att användas för dennes studier. Stipendiet tilldelas ungdom tillhörande distriktselit inom OL eller Skid-OL. Ungdomen skall ha ambition för fortsatt satsning på OL-sporten, kombinerat med studier. Alternativt till ungdom som gjort goda ledarinsatser inom Rehns BK och med ambition att fortsätta som ledare inom klubben parallellt med studier.

Förvaltning
Minnesfonden är en självständig juridisk person som förvaltas av Barbro Hansson eller av henne utsedd person samt två personer utsedda av Rehns BK:s styrelse, i enlighet med fondens stiftelseurkund och ändamål. Revision av förvaltningen sker av Rehns BKs valda revisorer. Stiftelsen står under översyn från Kommerskollegium , Länsstyrelsens rättsenhet stiftelsegruppen och Skatteverket.

Avkastning
Minnesfondens årliga avkastning utdelas som stipendium i enlighet med dess ändamål.

Bidrag tas tacksamt emot Plusgiro konto nr: 75 55 85-7. Märk talongen med namn

Tord o Barbros "ideal o anda"

Kärleken till orienteringssporten
Deras handlande genomsyrades av en enorm kärlek till sin sport. Glädjen att delta vid en stor tävling som allra minsta träningsorientering var lika stor.

Klubbkänsla
Att alltid ställa upp för klubben var självklart, att ställa upp för kavlelaget, funktionärsuppdraget vid tävling som träning, ledamot i kommitté eller styrelse kändes naturligt, liksom när det gällde att dra in pengar på något sätt till klubben. Klubbtroheten var så stark att om det på något vis gick skulle man ställa upp för klubben även om man vistades på annan ort tidvis.

Kamratskapet
Att vistas med likasinnade orienteringsvänner under nyktra och städade former var en högtidsstund vardag som helg. Att alltid ha ett vänligt ord över till alla som de mötte.

Donatorerna till Tord o Barbro Hanssons minnesfond Huvuddelen av fondens kapital har donerats av:
Barbro Hansson
Betydande belopp har skänkts av:
Mellanskog
FMG Timberjack
Bollnäs Skogskarlars klubb
Segersta OK
Söderhamns OK
Anders Andersson
Mildred Ahlgren
Olle Ahlgren
Jonas Bodin
Margot Bogren
Wide Bogren
Sylvia Eriksson
Henny Engberg
Conny Forsell
Birgitta Forsgren
Åke Forsgren
Bengt Forslin
Bernt Hagel
Gerd Hansson
Karin Hansson
Lennart Hansson
Hans-Erik Hellberg
Karl Holmqvist
Börje Jalgerius
Bo Jangren
Irené Johansson
Lennart Johansson
Ann-Christine Jonsson
Helge Jonsson
Tage Jonsson
Ann-Marie Karlsson
Ingvar Karlsson
Mira Kilström
Mats Källström
Claes Larsson
Ann Sofie Larsson
Stefan Larsson
Torsten Lindblom
Martin Lundback
Sven Nilsson
Bengt Nyström
Lars Olofsson
Margareta Olofsson
Bengt A Persson
Gösta Sollander
Per Träff
Lennart Turesson
Nils Erik Åkerman


Stipendiater
1992 Björn Lans
1992 Anders Svensson
1996 Emma Engstrand
1996 Karin Olsson
1997 Ingrid Hellberg
1998 Emma Engstrand
1999 Mikael Nilsson
2000 Kristoffer Lysell
2001 Erik Engstrand
2002 Peder Kock
2004 Patrik Blom
2005 Kjell Winblad
2006 Pär Olofsson
2007 Malin Winblad
2008 Olle Olofsson
2008 Pelle Engstrand
2010 Jerker Lysell
2011 Jesper Lysell
2012 Henrik Fröjd
2013 Björn Karlsson
2014 Göran Winblad
2015 Kristin Olovsson
2016 Fredrik IngelssonEnglish version


Tack alla sponsorer!Huvudsponsorer GULD

Silversponsorer

Bronssponsorer
Annonser: